אחריות סביבתית וקיימות לאורך שרשרת הערך

ASSA ABLOY משפרת את יעילות שרשרת הערך שלה, באמצעות צמצום עלויות ייצור בתחומים שונים; אופטימיזציה של רכיבי מוצר והפחתת פסולת בכל שלב במחזור החיים של המוצר.

שרשרת הערך

חדשנות

אנו מפתחים מוצרים חדשים מוערכים מנקודת מבט של מחזור חיים שלם. מוצרים רבים שפותחו לאחרונה הם חסכוניים באנרגיה כתוצאה משיפור יכולת הבידוד והבקרה החכמה על התהליך.

משאבים

הספקים שלנו נבחרים ומוערכים גם מנקודת מבט סביבתית. ספק שלא עולה בקנה אחד עם דרישות הקבוצה מתבקש לבצע שיפורים.

ייצור

הייצור של מוצרי הקבוצה מבוצע בבטחה, תוך השפעה סביבתית מינימאלית. תהליכים מסוכנים מתחלפים בהדרגה בחלופות ידידותיות לסביבה.

מערכת ניהול סביבתית ISO14001

כל אתרי הייצור בעלי טביעת הרגל הסביבתית עומדים בתקן ISO14001

נוכחות שוק

ASSA ABLOY מכבדת את החוקים והתקנות המסדירים אתיקה עסקית במדינות בהן היא פועלת, ודורשת מכל שותפיה לפעול באותה דרך.

לקוחות

השאיפה של ASSA ABLOY היא לספק מוצרים איכותיים העונים על צרכי הלקוחות, בעלי תוחלת חיים ארוכה, המיוצרים תוך צריכת משאבים מינימאלית והשפעה מזערית על הסביבה במהלך כל מחזור החיים שלהם.