קוד התנהגות

ASSA ABLOY מאמינה בהתנהגות חברתית ואתית ויש לה אחריות כלפי העובדים בארץ ובעולם. החברה דואגת שכל עובד יקבל הכשרה תקופתית בנושא קוד ההתנהגות.

בנוסף, ASSA ABLOY ועובדיה מחויבים כלפי כל בעלי העניין לשמור על סטנדרטים גבוהים של יושר ויחס הוגן. זהו הבסיס וזוהי הסיבה לכתיבת קוד ההתנהגות של ASSA ABLOY. לפיכך, מצופה מכל העובדים לציית לקוד ההתנהגות שלנו.

על מי חל קוד ההתנהגות?

קוד ההתנהגות חל על כל העובדים שלנו. כמו כן, יש ל- ASSA ABLOY קוד התנהגות לשותפים עסקיים, אשר חל על כל השותפים העסקיים שלנו המספקים ל-ASSA ABLOY מוצרים או שירותים, או שהם מעורבים או הונחו לפעול עבור או בשם ASSA ABLOY, כגון: ספקים (וקבלני משנה אם נרתמו לעבודה עם ASSA ABLOY), יועצים, מפיצים, סוכנים, ונציגים אחרים. על ההתקשרות עם השותפים העסקיים להעשות גם באמצעות חוזים.

ציות לחוק 

ASSA ABLOY מכבדת את החוקים והתקנות של המדינות בהן היא פועלת. קוד ההתנהגות לא בא להחליף את החוקים המקומיים, ואם קיימת סתירה ביניהם לחוק יש קדימות. אם קוד ההתנהגות מציב סטנדרטים גבוהים  יותר מהתקנים הקיימים, אזי ההפך יחול במקרה כזה.  קוד ההתנהגות תקף בשפה האנגלית. גרסאות של מסמך זה בשפות שונות יחשבו לתרגומים בלבד.