מנעולים חבויים אלקטרו מכאניים - ANSI

מנעולים חבויים אלקטרו-מכאניים בעלי תקן אמריקאי בהתאמה לדרישות הפרויקט

מנעולים חבויים אלקטרו-מכאניים בעלי תקן אמריקאי בהתאמה לדרישות הפרויקט