מנגנונים ליישומים מיוחדים

מנגנונים חשמליים, המכונים גם זויתנים חשמליים, ייעודיים ליישומים מיוחדים