מנגנונים לדלתות אש ועשן

מנגנונים חשמליים, המכונים גם זויתנים חשמליים, ייעודיים לדלתות אש ועשן