מפעילי דלתות אוטומטיות

מפעילי דלתות אוטומטיות למגוון סוגי דלתות פנים וחוץ, מתאימים להנגשת מבנים לבעלי נכויות ולשימוש מסחרי או ציבורי נרחב