ידית קוד

מנגנון נעילה אוטומטי לדלתות פנים, המובנה בידית, מאפשר את פתיחת הדלת באמצעות הקשת קוד אישי