ידיות בהלה

במבני מגורים, ציבור, תעשייה, משרדים או מסחר - בכולם יש לדאוג לבטחון אך גם לבטיחות השוהים במבנה. אנו מציעים פתרונות ממבחר מותגים ליציאות חירום ויציאות מילוט, המאפשרים פינוי מהיר ובטוח