מנעולים חבויים מכניים

מנעולים חבויים מכניים בעלי תקן אירופאי בהתאמה לדרישות הפרויקט