קורא קיר - ®SMARTair

  1. קורא סטנדרטי המותקן על הקיר
  2. קורא המותקן על הקיר עם מקשים לסוגי אותנטיקציה רבים (רמות שונות: קוד, קוד וכרטיס, כרטיס בלבד), 4 עד 6 ספרות
  3. קורא מעדכן של כרטיסים לשם עדכון הרשאות גישה בדלת (לניהול מערכת Update On Card) 
  4. גרסה צרה לדלתות בעלות פרופיל צר או פרופיל אלומיניום
צור קשר