סמרטאייר לבתי מלון

®SMARTair לבתי מלון היא מערכת הממירה את אי-הנוחות שבשימוש במפתח חדר לשימוש בכרטיס חכם או בטלפון נייד ונועדה לשפר את חווית האירוח.