Incedo: הדרכה ותמיכה לסייע במערכת בקרת הגישה שלכם

/Local/assaabloyCOIL/Pics/Products/Incedo/AA_Incedo_ecosystem_OneWeb_training2.jpg

השכלה וידע הם חלק מרכזי ב- Incedo, עם כמות הולכת וגדלה של חומרה, חשוב שתבינו כיצד לחבר רכיבים שונים למוצרי החומרה המרכזיים במערכת. אם ברצונכם ללמוד עוד על התקנת מארז מתכת EAC-M50, תוכלו להוריד את מדריך ההתקנה שלנו המכסה בפירוט את השלבים להבטחת התקנה בטוחה וחלקה.

יצרנו אוסף של סרטונים לצפייה ולמידה, העוסקים בנושאים שונים בנושא חיווט למתחם הליבה של המארז, (EAC-M50) וכן לבקר אשכול (EAC-CP5) ולמודול קורא הדלתות (EAC-DP5).

מארז המתכת (EAC-M50) מגיע עם בקר אשכול ומודול קורא דלתות שכבר הותקנו בתיבה, ואילו EAC-CP5 ו- EAC-DP5 נמצאים בתיבות נפרדות, שניתן להתאים באופן מודולרי יחד.

בסרטונים אנו מדגישים חיווט בין מנעולים שונים, רכזות ה- Aperio שלנו, הקוראים, RTE ו- אנשי הקשר, למידע נוסף צפו בסרטונים למטה.

  1. כיצד להתקין בקר Incedo במארז מתכת
  2. חיבור אספקת החשמל לבקר הקופסה
  3. חיבור כבל תקשורת רשת ובדיקת הגדרות מתגי DIP
  4. חיבור יחידת התקשורת Aperio Hub לבקר הראשי
  5. חיבור קורא כרטיסים למודול קורא קרבה
  6. חיווט מנעולים חשמלים
  7. חיווט לחצן פתיחה חוקית וסף מגנט לדלת
  8. התאם את הגדרות מתג ה- DIP
  9. פעולות אחרונות לסיום
  10. הוספת מודול נוסף לבקר