בקר אשכול Incedo

לב החומרה של מערכת בקרת הגישה Incedo מנהל דלתות המאובטחות על ידי קוראים מחווטים או מנעולים אלחוטיים עם יכולת מובנית RFID

בקרי אשכול שומרים על מערכת  Incedo של ASSA ABLOY ביעילות מקסימאלית. הם מאפשרים תקשורת מהירה בין תוכנת Incedo לבין קוראים, רכזות ומנעולים אלחוטיים. בקר משרת עד 32 דלתות אלחוטיות.

יציאת TCP / IP מובנית של בקר אשכול מאפשרת לנהל מערכת Incedo מכל דפדפן רגיל, תלוי בתצורת ניהול התוכנה שתבחר.
יציאות RS485 ייעודיות מנהלות בקרי אשכולות ורכזות לתקשורת עם מנעולי דלת קווית או אלחוטית. עד 4 מודולים של קורא דלתות (ניהול עד 8 קוראי דלתות קוויות) יכולים להתחבר עם בקר אשכולות Incedo. נוריות הסטטוס מספקות משוב הנדסי ויזואלי.


יציאות RS485 ייעודיות מנהלות בקרי אשכולות ורכזות לתקשורת עם מנעולים אלחוטיים של Aperio. עד 8 מודולים של קורא דלתות יכולים להתחבר עם מודול בקר אשכול Incedo.


בקר אשכול ומודול קורא דלתות הם אלמנטים מרכזיים במערכת הגומלין (ecosystem) שלכם ב- Incedo. שניהם זמינים גם בגרסאות פלסטיק.


אפשרויות נוספות של בקרים יושקו בבוא העת.