בקרת גישה אלחוטית לחוות שרתים Aperio® KS100

Aperio® KS100 מספק הגנה על הנתונים, גם בחוות שרתים. הפתרון מורכב מידית נעילה לארון הפועלת על סוללה ומתחברת למערכת בקרת הכניסה האלקטרונית באמצעות רכזת תקשורת, KS100, מה שמבטל את הצורך להעביר קו תקשורת ומתח לארון השרתים. קל להתקין אותו והוא מציע מעקב יומן אירועים מלא, כך שאתם יכולים לדעת בדיוק מי ניגש לשרת ומתי. ניתן להוסיף בקרת כניסה לארונות ולשייך אותם למערכת בקרת הכניסה האלקטרונית הקיימת.

יתרון נוסף הוא שניתן להשתמש ב - Aperio® KS100 עם כרטיסי הגישה הקיימים המשמשים לפתיחת דלתות מבוקרות בארגון לצורך בקרת גישה לארונות השרתים וזאת ללא עלות נוספת הכרוכה בהקצאת כרטיסי גישה חדשים.

 

צור קשר