בקרת גישה אלחוטית למרכזי נתונים Aperio® KS100

Aperio® KS100 מספק הגנה על הנתונים, גם במרכזי נתונים משותפים. הפתרון מורכב מידית נעילה לארון הפועלת על סוללה ומתחברת למערכת בקרת הכניסה האלקטרונית באמצעות רכזת תקשורת, KS100 מבטל את הצורך לחווט את ארון השרתים. קל להתקין אותו והוא מציע מעקב יומן אירועים מלא, כך שאתם יכולים לדעת בדיוק מי ניגש לשרת ומתי.

יתרון נוסף הוא שניתן להשתמש ב - Aperio® KS100 עם כרטיסי הגישה הקיימים המשמשים לפתיחת דלתות מבוקרות בארגון כךשניתן להוסיף בקרה על ארונות הדורשים הגנה ללא העלות הנוספת הכרוכה בהקצאת כרטיסי גישה חדשים.

צור קשר