WEETECH מסתמכת על טכנולוגית Aperio מבית ASSA ABLOY

חברת WEETECH ביקשה לחדש את מערכת בקרת הגישה האלקטרונית, להפחית השימוש במפתחות, להגביר את השקיפות ולחסוך בעלויות, במבנה המרכזי שלה בגרמניה. בשיתוף עם SIEMENS, צילינדרים של Aperio הותקנו כמענה לצרכים אלה.