טכנולוגית Aperio אלחוטית נועלת את משרד עורכי הדין בלונדון

כתוצאה מביקורת של סידורי הבטחון, שנערכה במשרדי עוה"ד בלונדון, עלה צורך לעדכן נקודות גישה באמצעות כרטיס באופן מיידי כדי להתאים את המערכת לפעילות יומית ושינויים תכופים בהגדרות המשתמשים.