Aperio מאבטחת את משרדי i2 ברחבי בריטניה

חברת i2, המציעה שירות משרדים מרוהטים להשכרה, נזקקה למערכת בקרת גישה חסכונית בזמן ובכסף. פתרונות אבטחת OCS ו- Aperio התקינו רכיבים אלחוטיים, המקושרים למערכת שלהם.