Aperio - בחירת המשכילים באוניברסיטת סארי

לצורך שדרוג מערכת בקרת הגישה, בחרה אוניברסיטת סארי בבריטניה לעבוד עם Aperio והשותף WOT אבטחה, והתקינה מגוון רכיבי Aperio מקוונים בשילוב עם מערכת ARX.