מערכות אטימה לדלת

מערכות לאיטום פתחים בפני רעש או טמפרטורה, למגוון יישומים ולמגוון סוגי דלתות, התורמות לחסכון באנרגיה בהתאמה לסטנדרטים של בניה ירוקה.

מערכות אטימה לדלתות במגוון יישומים