™SMARTair

מטרת הקורס

הכרת פתרון ה-SMARTAIR כמענה לדרישות בקרת כניסה מסוג Offline, לאלו יישומים וצרכים הפתרון עונה, סוגי מערכות SMARTAIR, יכולות ותכונות ניהול משתמשים על פי צרכי הלקוח

נושאי הקורס

• הכרת המוצר

• יתרונות לשימוש בפתרון ה- SMARTAIR

• מרכיבי המערכת ואפשרויות

• סביבת הדלת וסוגי דלתות בהן ניתן להתקין את המערכת

• SMARTAIR – Offline

• Update On Card

• סוגי תוכנות לפי מספר הדלתות• הכרת התוכנה

• התקנת התוכנה

• לקוחות שירכשו את מערכת  SMARTAIR יעברו הכשרה נוספת אודות תפעול המערכת והתוכנה, כגון: בניית מערכת הרשאות, ביטול והוספת משתמשים, לוח זמנים ועוד.

 

הרשמו עכשיו