™ENTR

מטרת הקורס

הכרת מערכת הנעילה החכמה ENTR כמענה לדרישות השוק בעידן הבית החכם, המספק ביטחון, נוחות ובטיחות לשוק הפרטי

נושאי הקורס

• הכרת המוצר

• מרכיבי המערכת ואביזרים נלווים

• יתרונות השימוש במערכת ENTR

• סוגי דלתות בהן ניתן להתקין ENTR

• התקנה ותהליכי רישום

 

הרשמו עכשיו